คลังความรู้
ต้นกำเนิดพระเครื่อง
จำเป็นไหมที่ต้องใส่พระ
เลือกพระเครื่องมาบูชา
พระดีจะต้องแพงหรือเปล่า
พระเครื่องประจำวันเกิด
พระที่ใส่แล้วมีโชค ร่ำรวย
ห้อยพระกี่องค์ดี
สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อสวมพระ
คล้องพระร่วมกับอย่างอื่น
ใส่พระอาบน้ำจะบาปไหม
ใส่พระแต่เผลอลอดราวผ้า
ท่องคาถาผิดพระเสื่อม
พระที่แตกหักทำอย่างไร
พระเครื่องที่ใช้ทำน้ำมนต์
พุทธพาณิชย์คืออะไร
ทำไมต้องปลอมพระ
เทคนิคการดูพระเบื้องต้น
เนื้อมวลสารพระเครื่อง
รูปทรงของพระเครื่อง
ไม่ใช่พระแต่ปลุกเสกพระ
การเลือกกล้องส่องพระ
เลี่ยมกรอบพระแบบไหนดี
ทำความสะอาดพระเครื่อง
พระปิดตาคืออะไร
พระกริ่งคืออะไร
ปางพระพุทธรูป
จัดตั้งหิ้งพระอย่างถูกต้อง
ว่าด้วยเรื่องยันต์
การสักยันต์
เรื่องราวของกุมารทอง
ไสยศาสตร์ และมนต์ดำ
เรื่องเล่าวงการพระ
คำศัพท์วงการพระเครื่อง
สนามพระทั่วไทย
กฎหมายกับพระเครื่อง
หิน อัญมณี แร่มหัศจรรย์
ว่านไม้มงคล ๑๐๘
ศาสตร์ของฮวงจุ้ย
โหงวเฮ้งคืออะไร
อิทธิพลเลขศาสตร์
ลางสังหรณ์ และความเชื่อ
ความฝัน บอกอะไรกับเรา
พลังแห่งจิต อภิญญา
มองเมืองไทยในอดีต
ห้องภาพเก่าในอดีต
ของเก่าของสะสมทั่วโลก

คาถาและบทสวดมนต์ต่างๆ

(9) ชื่นชอบ
   
(6656) เข้าชม

ขออภัยกำลังปรับปรุง..!!! ข้อมูลบางอย่างอาจยังไม่ถูกต้อง

พระเครื่องและวัตถุมงคล ที่เราบูชาเคารพนับถือ ก่อนที่เราจะนำมาใช้นั้น ควรมีคำกล่าวหรือบทสวด เพื่อเป็นการอาราธนาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ของครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกสร้าง และการอาราธนาพระเครื่อง ยังเป็นการปลุกจิตของผู้ใช้ให้ตื่นตัวขึ้นรองรับกับสัมผัสพลังของคุณพระที่บรรจุอยู่ภายใน เชื่อมโยงจิตของเรากับจิตของผู้ปลุกเสกให้ถึงกัน และเป็นการรับรู้เมื่อต้องการความช่วยเหลือย่อมระลึกถึงได้ โดยคำรวมนี้อาจใช้เรียกพระเครื่อง หรือของมงคลอย่างอื่นด้วย เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ แหวนพระ สายสิญจน์ เป็นต้น

นอกเหนือจากพระคาถาในการอาราธนาพระเครื่องแล้ว ยังควรหมั่นภาวนาบทสวดมนต์หลัก เพื่อโน้มนำถึงคำสอนของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขัดเกลาจิตใจ ครองตนให้อยู่ในศีลในธรรม ทำความดีละเว้นความชั่ว เพราะไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ไม่อาจจะคุ้มครองคนที่ประพฤติเลวได้

คาถาอาราธนา พระเครื่อง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ฯ ( ๓ จบ )
พุทธังอาราธนาณัง  ธัมมังอาราธนาณัง  สังฆังอาราธนาณัง
พุทธังประสิทธิเม  ธัมมังประสิมธิเม  สังฆังประสิมธิเม
พุทธธังรักษา  ธรรมมังรักษา  สังฆังรักษา
รักษาตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิด นะโมพุทธายะ


ความเป็นมาของการสวดมนต์

การสวดมนต์ มีความนิยมมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล แม้ในศาสนาพราหมณ์ ก็ได้นิยมสวดดังที่เรียกกันว่า สาธยายมนต์ ร่ายมนต์ เพื่อความทรงจำพระเวทบ้าง เพื่อสิริมงคลบ้าง ในทางพระพุทธศาสนา ก็มีการสวดสาธยายเช่นเดียวกัน ในชั้นต้นเพ่งเพียงสวดสาธยาย เพื่อความทรงจำหลักคำสอนที่เป็นพระพุทธวจนะเท่านั้น เมื่อชาวบ้านได้ยินพระสงฆ์สวดสาธยายก็พากันอนุโมทนา และได้ถือกันว่าการได้ยินได้ฟังพระสงฆ์สวดสาธยายเช่นนั้นเป็นสิริมงคล ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีตำราที่จดจารึกเอาไว้ จึงต้องท่องจำให้ได้ด้วยวาจา
 
บทสวดในพระพุทธศาสนามีมากมาย พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ถือเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ประโยชน์ของการสวดมนต์ไหว้พระที่เห็นได้ชัด มี ๓ ประการ คือ
 
๑. เป็นปริตรป้องกันเหตุเภทภัยต่าง ๆ
๒. เป็นการทรงจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้
๓. เป็นกัมมัฏฐานอบรมจิตใจของตน ทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนา
 
ด้วยเหตุทั้ง ๓ ประการนี้ ที่ถือกันว่าเป็นสิริมงคล และสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายได้นั้น จึงพากันนิยมการสวดสาธยาย เป็นไปทั้งทางวัดและทางบ้าน ภิกษุสามเณร และอุบาสกอุบาสิกาได้สวดเป็นประจำ เช่น ทำวัตรไหว้พระ เป็นต้น ในบางสมัยเมื่อปรารภเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ก็อาราธนาพระสงฆ์สวดเพื่อสิริมงคลบ้าง เพื่อเจริญความสังเวชบ้าง เมื่อมีความนิยมมากขึ้น ต่อมาก็เลยนิยมเป็นพิธีทั้งในพระราชพิธี และพิธีของปวงชนทั่วไป
 
การสวดมนต์เมื่อครั้งพุทธกาล
 
การสวดมนต์ ได้มีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ มีบัญญัติในพระวินัยของนางภิกษุณีก็มี เช่น ห้ามนางภิกษุณี และทรงห้ามพระภิกษุเรียนเดรัจฉานวิชา แต่ให้เรียนปริตรป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ เมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น พระสงฆ์ก็ใช้สวดสาธยายพระพุทธวจนะนั้นตามสมควรแก่เหตุการณ์

ดังมีเรื่องเล่าว่าเมื่อคราวเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาด ทำให้คนและสัตว์ตายเป็นอันมาก พระอานนท์ ได้ไปยังที่นั้นแล้วสวดรตนสูตร โรคนั้นก็ระงับไป หรือเมื่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงประชวร โปรดให้พระจุนทเถระสวดโพชฌงคสูตรถวาย หรือครั้งหนึ่งพวกภิกษุไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ป่า ถูกพวกอมนุษย์รบกวน กลับมาเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาค พระองค์โปรดให้สวดกรณียเมตตสูตร แล้วอยู่ต่อไป ภัยเหล่านั้นก็ไม่มี หรือเมื่อพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นไข้หนัก พระพุทธเจ้าได้สวดโพชฌงคสูตร ให้สดับแล้วหายจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น
 

บทสวดมนต์

  บูชาพระรัตนตรัย

  กราบพระรัตนตรัย

  ขอขมาพระรัตนตรัย

  นมัสการพระพุทธเจ้า

  ไตรสรณคมน์

  ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)

  ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

  บทสวดชัยมงคลคาถา (พาหุง)

  มหาการุณิโก

  พระคาถาชินบัญชร

  บทสวดอิติปิโสถอยหลัง

  บทสวดภาณยักษ์ ฉบับพระราชพิธีหลวง

รวมบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร

  ชุมนุมเทวดา (ผะริตวา)

  นะมะการะสิทธิคาถา (โย จักขุมา)

  สัมพุทเธ (สัมพุทเธ)

  นะโมการอัฎฐะกะ (นะโม อะระหะโต)

  มังคะละสุตตัง (อะเสวะนา)

  ระตะนะสุตตัง (ยังกิญจิ วิตตัง)

  กะระณียะเมตตะสุตตัง (กะระณี)

  ขันธะปะริตตะคาถา (วิรูปักเข)

  โมระปะริตตัง (อุเทตะยัญจักขุมา)

  วัฏฏะกะปะริตตัง (อัตถิ โลเก)

  อาฏานาฏิยะปะริตตัง (วิปัสสิสะ)

  อังคุลิมาละปะริตตัง – โพชฌังคะปะริตตัง (ยะโตหัง – โพชฌังโค)

  อะภะยะปะริตตัง (ยันทุนนิมิตตัง)

  สักกัตตะวา (สักกัตวา,นัตถิ เม,ยัง กิญจิ)

  เทวตาอุยโยชะนะคาถา (ทุกขัปปัตตา) บทอัญเชิญเทวดากลับวิมาน

  บทสวด เจริญพระพุทธมนต์ พระปริตร แบบต่อเนื่องครบทุกบท

รวมบทสวดพระปริตร ๑๒ ตำนาน  อ่านความเป็นมาของพระปริตร ๑๒ ตำนาน บทสวดมนต์เพื่อคุ้มครอง และ ป้องกันภัย

  มงคลปริตร  ทำให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย

  รัตนปริตร  ทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย

  เมตตาปริตร  ทำให้เป็นที่รักของเหล่าเทวดา มนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย

  ขันธปริตร  ป้องกันภัยจากอสรพิษ และสัตว์ร้ายอื่นๆ

  โมรปริตร  ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย

  วัฏฏกปริตร  ทำให้พ้นจากอัคคีภัย

  ธชัคคปริตร  ทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตราย และการตกจากที่สูง

  อาฏานาฏิยปริตร  ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดีและมีความสุข

  อังคุลิมาลปริตร  ทำให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรคอันตราย

  โพชฌังคปริตร  ทำให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง

  อภยปริตร  ทำให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย

  ชัยปริตร  ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี

รวมบทสวดมนต์ประจำวันเกิด

  บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันอาทิตย์

  บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันจันทร์

  บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันอังคาร

  บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันพุธกลางวัน

  บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันพุธกลางคืน

  บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี

  บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันศุกร์

  บทสวดมนต์สำหรับผู้เกิดวันเสาร์

 

พระคาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  คาถาบูชา พระพุทธชินราช

  คาถาบูชา หลวงพ่อโสธร

  คาถาบูชา หลวงพ่่อบ้านแหลม

  คาถาบูชา หลวงพ่่อวัดไร่ขิง

  คาถาบูชา พระพิฆเนศ

  คาถาบูชา พระพรหม

  คาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

  คาถาบูชา พระสิวลี

  คาถาบูชา พระสังกัจจายน์

  คาถาบูชา พระโพธิสัตว์กวนอิม

  คาถาบูชา พ่อแก่

  คาถาบูชา หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

  คาถาบูชา หลวงพ่อเงิน บางคลาน

  คาถาบูชา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  คาถาบูชา หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

  คาถาบูชา หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

  คาถาบูชา หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

  คาถาบูชา หลวงพ่อโอภาสี

  คาถาบูชา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  คาถาบูชา สมเด็จพระปิยะมหาราช

  คาถาบูชา กรมหลวงชุมพร

 

พระคาถาต่างๆ

  พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

  พระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า

  พระคาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ

  พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ

  พระคาถาบารมี ๓๐ ทัศ

  คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

  พระคาถายันทุน

  คาถาเสกน้ำล้างหน้าประจำวัน

  คาถาทำน้ำมนต์ค้าขายดี

  คาถาพญายม

ร้านภพพระ © 2019 | บริหารงานโดย แมน ภพพระ